Pokazywanie 1 Wynik(i)

Odpowiedzialność cywilna architekta – znaczenie i skutki braku ubezpieczenia

Odpowiedzialność cywilna architekta jest nieodłącznym elementem pracy tego zawodu (więcej informacji: https://multiagent-ubezpieczenia.pl/oc-architekta-zakres-ochrony-i-konsekwencje-zwiazane-z-brakiem-posiadania/). Architekt odpowiada za projektowanie i nadzór nad realizacją budynków, a jego decyzje mogą mieć poważne konsekwencje dla inwestorów, użytkowników i społeczeństwa jako całości. Jednakże, aby móc w pełni wywiązać się z tej odpowiedzialności, architekt powinien być ubezpieczony od ewentualnych szkód wynikających z jego …